Hitta Jurist

Integritetspolicy

Företagsuppgifter

Hitta Jurist behandlar uppgifter beträffande advokat- och juristbyråer såsom företagsnamn, adresser till företag, telefonnummer till företag, e-postadresser till företag och bilder som finns tillgängliga på företags hemsidor. Alla uppgifter som behandlas på Hitta Jurist kommer från företagens egna hemsidor.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att inkludera kontaktinformation om advokat- och juristbyråer på denna hemsida i syfte att användare av hemsidan ska kunna komma i kontakt med företagen. Uppgifterna delas inte till någon tredje part.

Intresseavvägning

Behandlingen av uppgifterna har gjorts efter en intresseavvägning där det vid en helhetsbedömning är berättigat att behandla uppgifterna inom ramen för ändamålet.

Välja bort

Hitta Jurist tar omedelbart bort uppgifter om företag på begäran. Kontakta oss här för att lämna synpunkter på hur ditt företag presenteras eller för att ta bort alla uppgifter om ditt företag.