Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi behandlar inga personuppgifter utöver de som skickas av webbplatsbesökare till oss via e-post. Vi raderar e-post som innehåller personuppgifter regelbundet. Vi kan inte ta del av något innehåll i meddelanden som skickas till anslutna företag från webbplatsbesökare.

Uppgifter om företag

Vi behandlar uppgifter om anslutna företag i form av företagsnamn, adresser till kontor, bilder samt webbadresser till hemsidor och sociala medieplattformar. Uppgifterna hämtar vi från anslutna företags webbplatser. Vi behandlar uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla en söktjänst som gör det enkelt att hitta jurister i hela Sverige. Information om företag uppdateras regelbundet, men i vissa fall kan en viss fördröjning ske. Vi raderar/ändrar omgående uppgifter om ert företag på er begäran.

Cookies

Vi använder nödvändiga cookies i syfte att underlätta användningen av webbplatsen. Webbplatsen använder inte Google Analytics eller något annat trafikövervakningsverktyg som behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Begäran om att bli raderad

Vi raderar omgående uppgifter om ert företag på er begäran. Om ni begär att bli raderad från webbplatsen så raderar vi ert företag inom 48 timmar från att vi mottagit er begäran. Framställ er begäran genom att kontakta oss via e-post på [email protected]