Integritetspolicy

Uppgifter om företag

Vi behandlar uppgifter om anslutna företag i form av företagsnamn, adresser till kontor, telefonnummer, bilder, webbadresser till hemsidor och sociala medieplattformar samt e-postadresser. Uppgifterna hämtar vi från anslutna företags webbplatser och Advokatsamfundets hemsida. Vi behandlar uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla en söktjänst som gör det enkelt att hitta jurister i hela Sverige. Information om företag uppdateras regelbundet, men i vissa fall kan en viss fördröjning ske. Vi raderar/ändrar omgående uppgifter om ditt företag på din begäran.

E-post och meddelanden

När kontaktfunktionen ”Kontakta oss” används svarar vi med ett automatiskt bekräftelsemeddelande till den e-postadress som anges i kontaktformuläret. Ibland är bekräftelsemeddelandet det enda svar vi ger och i de fall raderar vi meddelandet omedelbart efter att vi har läst det. Vi sparar meddelanden som längst i 90 dagar. Observera att vi inte lämnar juridisk rådgivning i juridiska sakfrågor.

När företag kontaktas genom kontaktfunktionen som finns på företagens profilsidor skickas meddelandet direkt till företagets e-postadress. Vi tar varken del av några kontakt- eller personuppgifter, eller innehållet i meddelandet. Den enda information som vi sparar är vilket företag som blev kontaktad genom funktionen och när det skedde. Den informationen sparar vi i statistiksyfte.

Cookies

Vi använder nödvändiga cookies i syfte att underlätta användningen av webbplatsen. Webbplatsen använder inte Google Analytics eller något annat trafikövervakningsverktyg som behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.