Integritetspolicy

Uppgifter om företag

Vi behandlar uppgifter om anslutna företag i form av företagsnamn, adresser till kontor, telefonnummer, bilder, webbadresser till hemsidor och sociala medieplattformar samt e-postadresser. Uppgifterna hämtar vi från anslutna företags webbplatser och Advokatsamfundets hemsida. Vi behandlar uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla en söktjänst som gör det enkelt att hitta jurister i hela Sverige. Information om företag uppdateras regelbundet, men i vissa fall kan en viss fördröjning ske. Vi raderar/ändrar omgående uppgifter om ert företag på er begäran.

Personuppgifter

Vi behandlar inga personuppgifter utöver de som skickas av webbplatsbesökare till oss eller anslutna företag genom våra kontaktfunktioner. Vi kan inte ta del av några uppgifter som skickas från besökare till anslutna företag.

Kontaktfunktioner

När kontaktfunktionen ”Kontakta Hitta Jurist” används svarar vi med ett automatiskt bekräftelsemeddelande till den e-postadress som anges i kontaktformuläret. Ibland är bekräftelsemeddelandet det enda svar vi ger och i de fall raderar vi meddelandet omedelbart efter att vi har läst det. Vi sparar meddelanden som längst i 90 dagar. Observera att vi inte lämnar juridisk rådgivning i juridiska sakfrågor.

När företag kontaktas genom kontaktfunktionen som finns på företagens profilsidor skickas meddelandet direkt till företagets e-postadress. Vi tar varken del av några kontakt- eller personuppgifter, eller innehållet i meddelandet. Den enda information som vi sparar är vilket företag som blev kontaktad genom funktionen och när det skedde. Den informationen sparar vi i statistiksyfte.

Cookies

Vi använder nödvändiga cookies i syfte att underlätta användningen av webbplatsen. Webbplatsen använder inte Google Analytics eller något annat trafikövervakningsverktyg som behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Begäran om att bli raderad

Om ni begär att bli raderad från webbplatsen så raderar vi företaget inom 48 timmar från att vi mottagit er begäran. Begäran kan enkelt framställas genom att kontakta oss via e-post på kontakt (@) hittajurist.se.