Integritetspolicy

1. Personuppgifter som vi behandlar


1.1 Webbplatsbesökare

När du kontaktar oss lämnar du oftast dina personuppgifter till oss. Det kan t.ex. vara ditt namn och din e-postadress samt all annan information i meddelandet som innehåller personuppgifter. Om du använder funktionen ”Bli kontaktad av en jurist” lämnar du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består då av din e-postadress och information om i vilket län som du är bosatt i.

1.2 Företag

Om vi har ett avtalsförhållande med dig eller din arbetsgivare kan det vara så att vi behandlar dina personuppgifter. Det kan t.ex. vara bilder, e-postadresser, telefonnummer eller företagsnamn som används på företagets profilsida. Om du använder funktionen ”Anslut företag” för att ansluta ditt företag till vår söktjänst behandlar vi de personuppgifter som ingår i informationen du lämnar till oss när du skickar in din förfrågan om att ansluta företaget.

1.3 Uppgiftsminimering

Vi tillämpar principen om uppgiftsminimering på ett starkt sätt. Det innebär att vi aldrig behandlar fler personuppgifter om dig än vad vi behöver. För att använda de kontaktfunktioner som vi tillhandahåller behöver du därför endast ange din e-postadress som kontaktinformation.


2. Ändamål och laglig grund


2.1 Avtal (endast för företag)

När vi behandlar personuppgifter avseende företag använder vi ett avtal som laglig grund för behandlingen. I de fallen behandlas personuppgifterna för att fullfölja avtalet.

2.2 Samtycke

Om du använder funktionen ”Anslut företag” för att ansluta ditt företag till vår söktjänst använder vi ditt samtycke som laglig grund för att behandla personuppgifterna. I så fall är ändamålet med behandlingen att ansluta ditt företag till vår söktjänst.

Om du använder funktionen ”Bli kontaktad av en jurist” använder vi ditt samtycke som laglig grund för att behandla dina personuppgifter. I så fall är ändamålet med behandlingen att förmedla uppgifterna vidare till juristfirmor och/eller advokatbyråer som vi samarbetar med.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Då raderar vi omedelbart dina personuppgifter på din begäran. Om du har använt funktionen ”Bli kontaktad av en jurist” behöver du vända dig till de företag som vi har skickat din förfrågan till för att återkalla ditt samtycke. Vi hjälper dig med detta om du vill.


3. Vilka vi skickar dina personuppgifter till

Vi skickar bara dina personuppgifter till någon annan om du använder funktionen ”Bli kontaktad av en jurist”. Då skickar vi information om din e-postadress och det län du valt till företag på din begäran och med ditt samtycke. Vi skickar informationen till företag som arbetar med det du behöver hjälp med och som vi samarbetar med. Du får alltid information om vilka företag som vi har skickat dina personuppgifter till. Om vi har skickat dina personuppgifter vidare för att du har använt funktionen ”Bli kontaktad av en jurist” ansvarar de företagen som har tagit emot dina personuppgifter för dina personuppgifter. I de fallen har vi ett avtal med företagen som säger att de måste hantera dina personuppgifter på ett lagligt sätt.


4. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

När du kontaktar oss genom e-post raderar vi oftast meddelandet omedelbart efter att vi har läst det eller svarat på det. Om du representerar ett företag och kommunikation genom e-post sker inom ramen för ett framtida avtalsförhållande kan vi spara meddelandet så länge det är nödvändigt för avtalssituationen. Om du använder funktionen ”Bli kontaktad av en jurist” sparar vi uppgifterna maximalt i trettio dagar.

Personuppgifter som är kopplade till företag sparas så länge företaget är anslutet till vår tjänst. När företagets profilsida raderas genom att ett avtal upphör eller genom att ett samtycke återkallas så raderas alla personuppgifter som är kopplade till företaget. Om du begär att vi ska radera personuppgifter avseende dig eller ditt företag gör vi det omedelbart på din begäran.


5. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet och tillämpar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.


6. Dina rättigheter

  • Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss.
  • Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller kompletteras om uppgifterna är ofullständiga.
  • Du har rätt att få personuppgifter som tillhör dig raderade. I vissa fall kan vi dock inte radera alla uppgifter. Det kan bero på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för att fullfölja ett avtal om du representerar ett företag som vi har avtal med.
  • I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta.
  • Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör.
  • Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

7. Övriga uppgifter om företag

Vi behandlar övriga uppgifter som inte är personuppgifter om anslutna företag i form av företagsnamn, adresser till kontor, bilder samt webbadresser till hemsidor och sociala medieplattformar. Vi behandlar uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla en söktjänst som gör det enkelt att hitta juristfirmor och advokatbyråer i hela Sverige. Information om företag uppdateras regelbundet, men i vissa fall kan en viss fördröjning ske. Vi raderar/ändrar omedelbart uppgifter om ditt företag på din begäran.


9. Cookies

Vi använder endast nödvändiga cookies i syfte att underlätta användningen av webbplatsen. Webbplatsen använder inte några andra cookies än nödvändiga cookies.


9. Kontakt

Du kan kontaktas oss genom detta formulär eller genom att skicka e-post till [email protected].