Så fungerar det

Sök snabbt, smidigt och enkelt

Hittajurist.se låter dig snabbt, smidigt och enkelt söka efter verksamma jurister och advokater. Sökningen är anpassningsbar. Du kan söka genom att ange vad du behöver hjälp med eller inom ett angivet rättsområde, t.ex. familjerätt eller konkurs. Du kan även söka efter jurister som är verksamma på en specifik geografisk plats. Med hjälp av vår tjänst kan du hitta en jurist som passar just dina speciella behov. När du har hittat en jurist som passar dig kan du snabbt och enkelt etablera en kontakt.

Få perfekta sökresultat

Låt oss ge dig ett exempel. Du har börjat fundera över framtiden och inser att du vill skriva ett testamente. Eftersom du är noggrann vill du för säkerhets skull ha hjälp av en jurist som arbetar med att skriva testamenten. Låt oss nu säga att du bor i Stockholm och vill komma i kontakt med en jurist som är verksam i samma stad som du bor i. Du vill alltså hitta en jurist som arbetar med arvsrätt i Stockholm. Genom vår sökfunktion kan du enkelt komma i kontakt med den typ av jurist du behöver genom att söka på exempelvis ”testamente” eller ”arv” och avgränsa sökningen till den geografiska plats du önskar. Sökningar kan anpassas efter alla möjliga tänkbara juridiska behov. Du kan exempelvis söka efter jurister som arbetar med vårdnadstvister eller offentlig upphandling och är verksamma nära dig eller i en annan stad.

 • Vad är en jurist?

  Kortfattat kan man säga att en jurist är en person som arbetar med juridik. Titeln jurist är inte skyddad vilket innebär att i princip vem som helst får kalla sig det. Generellt sett brukar titeln dock avse en person som studerat juristprogrammet. Juristprogrammet är fyra och ett halvt år långt och leder till en juristexamen. På senare tid har dock kortare, mer specialinriktade utbildningar blivit populära. De bästa exemplen på sådana utbildningar finns inom affärsjuridik. En person som har en examen från juristprogrammet, ett affärsjuridiskt program, läst enstaka kurser inom juridik, eller kanske inte har någon utbildning alls men istället fått juridiska kompetens genom praktiskt arbete kan alltså kalla sig för jurist. För många kvalificerade juristyrken krävs dock en juristexamen. Ett exempel på ett sådant är yrket advokat som du kan läsa mer om nedan. Andra exempel på sådana yrken är åklagare, domare och kronofogde.

 • Vad är en advokat?

  En advokat är en jurist som är ledamot i Advokatsamfundet. För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs förutom en juristexamen minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som anställd biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid egen juridisk byrå. För att bli antagen behöver man också en advokatexamen, som man tar genom att genomgå en speciell utbildning. Advokat är en skyddad titel, vilket innebär att man inte får kalla sig det om man inte är ledamot i Advokatsamfundet.

 • Vad är rättshjälp?

  Om du som är privatperson har begränsad ekonomi och inte kan utnyttja ett rättsskydd (t.ex. genom din hemförsäkring) kan du istället få ekonomiskt stöd från staten för att kunna betala en jurist inom ramen för ett specifikt ärende. Vissa jurister erbjuder hjälp med att ansöka om rättshjälp om du anlitar dem som ombud i ditt ärende.

 • Vad är rättsskydd?

  Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i många hemförsäkringar och kan ersätta kostnader upp till ett visst belopp som uppstår med anledning av ett tvistemål i allmän domstol. Vissa jurister erbjuder hjälp med att ansöka om rättsskydd om du anlitar dem som ombud i ditt ärende.

 • Vad innebär gratis rådgivning?

  Vissa jurister erbjuder gratis rådgivning för att diskutera ditt ärende. Rådgivning som är gratis är ofta kort och handlar om att bedöma förutsättningarna för juristen att ta sig an ditt ärende.