Hitta Jurist

Rättsområden

Rättsområden på Hitta Jurist

Företagen som är anslutna till Hitta Jurist kategoriseras till de rättsområden de är verksamma inom. Många jurist- och advokatbyråer arbetar inom flera rättsområden, men det är inte ovanligt att företag är nischade med specialistkompetens inom exempelvis humanjuridik, brottmål eller affärsjuridik. Vissa byråer utmärker sig vidare som så kallade fullservicebyråer, vilket innebär att de är verksamma inom de flesta större juridiska områden.

Nedan framkommer vilka verksamhetsområden som kan ingå i rättsområdena. Observera att vissa rättsområden går in i varandra; fastighetsrätt kan exempelvis ingå i affärsjuridik. Fastighetsrätten kan dock innehålla juridiska aspekter som generellt sett inte ingår i det affärsjuridiska området, varför vi gett det ett eget rättsområde. På liknande sätt förhåller det sig med arbetsrätt och avtalsrätt.


AffärsjuridikBolagsrätt och företagsöverlåtelser, Dataskydd och GDPR, Entreprenadrätt, Försäkringsrätt, Immaterialrätt och upphovsrätt, Offentlig upphandling, Skadeståndsrätt samt Skatterätt och beskattning.

Arbetsrätt Skadeståndsrätt och Tvistemål.

Avtalsrätt Bolagsrätt och företagsöverlåtelser, Entreprenadrätt, Försäkringsrätt, Immaterialrätt och upphovsrätt, Offentlig upphandling, Skadeståndsrätt samt Tvistemål.

Brottmål Målsägandebiträde, Offentlig försvarare och Särskild företrädare för barn.

Familjerätt Arv och testamente, Bodelning och boutredning, Samboavtal och äktenskapsförord samt Vårdnad, boende och umgänge.

Fastighetsrätt Entreprenadrätt samt Hyra och arrende.

Migrationsrätt Asyl och uppehållstillstånd.

Socialrätt LVU LPT LVM och LRV samt Personlig assistans.

Övrigt Notarius publicus.


För att lära dig mer om olika rättsområden och vilka juridiska frågeställningar som kan aktualiseras inom dem kan du besöka Hitta Juridik. Där kan du ta helt kostnadsfritt ta del av juridiska frågor och svar, domar samt vägledande JO-beslut!