Vanliga frågor

Vad är en jurist?

Kortfattat kan man säga att en jurist är en person som arbetar med juridik. Titeln jurist är inte skyddad vilket innebär att i princip vem som helst får kalla sig det. Generellt sett brukar titeln dock avse en person som studerat juristprogrammet. Juristprogrammet är fyra och ett halvt år långt och leder till en juristexamen. På senare tid har dock kortare, mer specialinriktade utbildningar blivit populära. De bästa exemplen på sådana utbildningar finns inom affärsjuridik. En person som har en examen från juristprogrammet, ett affärsjuridiskt program, läst enstaka kurser inom juridik, eller kanske inte har någon utbildning alls men istället fått juridiska kompetens genom praktiskt arbete kan alltså kalla sig för jurist. För många kvalificerade juristyrken krävs dock en juristexamen. Ett exempel på ett sådant är yrket advokat som du kan läsa mer om nedan. Andra exempel på sådana yrken är åklagare, domare och kronofogde.


Vad är en advokat?

En advokat är en jurist som är ledamot i Advokatsamfundet. För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs förutom en juristexamen minst tre års praktiskt kvalificerat arbete som anställd biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid egen juridisk byrå. För att bli antagen behöver man också en advokatexamen, som man tar genom att genomgå en speciell utbildning. Advokat är en skyddad titel, vilket innebär att man inte får kalla sig det om man inte är ledamot i Advokatsamfundet.

Vad betyder ”Verifierad”?

Företagsprofiler som har en stämpel där det står ”Verifierad” är bakgrundskontrollerade och granskade av oss. När vi bakgrundskontrollerar företag tittar vi på bolagsöversikten och företagets nyckeltal för att bedöma om företaget är seriöst. Vi granskar även företagets hemsida där vi tittar på om kommunikationen är krypterad genom att ett SSL-certifikat används. För advokatbyråer kontaktar vi Advokatsamfundet och kontrollerar att ingen som är anställd på advokatbyrån har varit föremål för någon disciplinåtgärd. I vissa fall har Verifierade företag ingått ett betalt samarbete med oss.

Vad är rättsskydd?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i många hemförsäkringar och kan ersätta kostnader upp till ett visst belopp som uppstår med anledning av ett tvistemål i allmän domstol. Vissa jurister erbjuder hjälp med att ansöka om rättsskydd om du anlitar dem som ombud i ditt ärende.

Vad är rättshjälp?

Om du som är privatperson har begränsad ekonomi och inte kan utnyttja ett rättsskydd (t.ex. genom din hemförsäkring) kan du istället få ekonomiskt stöd från staten för att kunna betala en jurist inom ramen för ett specifikt ärende. Vissa jurister erbjuder hjälp med att ansöka om rättshjälp om du anlitar dem som ombud i ditt ärende.

Vad är gratis rådgivning?

Vissa jurister erbjuder gratis rådgivning för att diskutera ditt ärende. Rådgivning som är gratis är ofta kort och handlar om att bedöma förutsättningarna för juristen att ta sig an ditt ärende.