Språkkunskaper

Språkkunskaper

Språkkunskaper hos jurister och advokater är ett behov som ökar. I takt med globaliseringen blir kompetenser i flera språk ett viktigt verktyg i kontakt med såväl privatpersoner som företag. Behovet ökar inom alla rättsområden, men inte minst inom migrationsrätt, familjerätt, brottmål och affärsjuridik. Även om tolkar ofta används vid kontakt med klienter som inte behärskar svenska, finns det stora fördelar med breda språkfärdigheter hos jurister och advokater. Jurister och advokater som behärskar flera språk kan t.ex. undvika tolkkostnader, säkerställa att tolkar översätter rätt och få en mer personlig kontakt med klienten. Med hjälp av vår sökfunktion kan du söka efter jurister och advokater med specifika språkkunskaper, t.ex. arabiska, turkiska eller ryska.

Nedan följer en lista över alla sökbara språkkunskaper på Hittajurist.se.

 • albanska
 • arabiska
 • arameiska
 • assyriska
 • azerbajdzjanska
 • bosniska
 • bulgariska
 • danska
 • dari
 • engelska
 • estniska
 • farsi
 • finska
 • franska
 • hindi
 • italienska
 • japanska
 • keldani
 • kinesiska
 • kroatiska
 • kurdiska
 • litauiska
 • montenegrinska
 • nederländska
 • norska
 • persiska
 • polska
 • portugisiska
 • ryska
 • serbiska
 • somaliska
 • sorani
 • spanska
 • svenska
 • syrianska
 • tjeckiska
 • turkiska
 • tyska

Behöver du en tolk? Det kan du hitta i Kammarkollegiets register.

Hitta jurister med specifika språkkunskaper