Hitta Jurist

Juridiska verksamhetsområden

Juridiska verksamhetsområden

Juridiska verksamhetsområden innefattar de verksamheter, inom olika rättsområden, som jurister och advokater arbetar med. Hitta Jurist ger dig möjlighet att söka efter jurister och advokater som arbetar med specifika verksamhetsområden, t.ex. offentlig försvarare eller företagsbeskattning. Skillnaden mellan rättsområden och verksamhetsområden är att rättsområden är bredare och verksamhetsområden är smalare och mer specifika. Rättsområden innehåller alltså olika verksamhetsområden, t.ex. ingår verksamhetsområdet konkurrensrätt i rättsområdet affärsjuridik etc.

Juridiska verksamhetsområden


Anställning och uppsägning Arbetstillstånd och uppehållstillstånd Arv och testamente Asyl Avtalsgranskning Avtalsskrivning Bodelning Bodelningsförrättare Bolagsbildning och omstrukturering Bolagsrätt Bostad hyra och arrende Boutredning och bouppteckning Boutredningsman Bygglov och fastighetsbildning Entreprenad Fastighetsöverlåtelser Fel i fastighet Finansrätt Fordran och skuld Fullmakt och framtidsfullmakt Företagsrekonstruktion Företagsöverlåtelser Försäkringsrätt Gåvohandlingar Kommersiella avtal Kommersiella tvister Konkurrensrätt Konkursförvaltning Köprätt Likvidation av aktiebolag LVU LPT LVM Målsägandebiträde Obestånd Offentlig försvarare Offentligt biträde Offentlig upphandling Personuppgiftshantering och GDPR Samboavtal och äktenskapsförord Skadereglering Särskild företrädare för barn Tvistemål och tvistlösning Underhållsbidrag Upphovsrätt Varumärkesrätt och mönsterskydd Vårdnad boende och umgänge