Hitta Jurist

Allmänna villkor

Personuppgifter och ändamål

Hitta Jurist behandlar uppgifter om anslutna företag i form av företagsnamn, adresser till kontor, webbadresser till hemsidor och sociala medieplattformar, e-postadresser, telefonnummer samt bilder. Uppgifterna hämtas från företagens webbplatser och i viss mån från Advokatsamfundets hemsida. Ändamålet med uppgiftshanteringen är att kunna tillhandahålla en söktjänst som gör det enkelt att hitta jurister i hela Sverige. Vi delar inte med oss av uppgifterna till någon tredje part.

Intresseavvägning

Hitta Jurist har vid en helhetsbedömning ett berättigat intresse för behandling av de uppgifter som behandlas på webbplatsen. Det berättigade intresset avser att tillhandahålla en söktjänst som gör det möjligt att på ett snabbt, smidigt och enkelt sätt hitta och jämföra jurister i hela Sverige.

Möjlighet att avstå

Hitta Jurist raderar omgående uppgifter om ditt företag på din begäran. Kontakta oss om du vill att vi ska radera/ändra uppgifter om ditt företag eller har frågor och/eller synpunkter på hur vi hanterar uppgifter om ditt företag. På Integritetskyddsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) och bestämmelser som är till för att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Länk till Integritetskyddsmyndighetens hemsida hittar du här.

E-post och meddelanden

Efter att ha svarat raderar Hitta Jurist omedelbart alla meddelanden som skickas till Hitta Jurist. Hitta Jurist tar inte del av något meddelande eller någon övrig information som skickas till någon av de anslutna företagen genom Hitta Jurists kontaktfunktion. Hitta Jurist ansvarar inte heller för innehållet i meddelanden som skickas via Hitta Jurists kontaktfunktion till anslutna företag.